Οι Kind of Brass είναι κάποιοι παλιοί και νέοι γνώριμοι που αποφάσισαν να ενώσουν τους ήχους τους με πρότυπο τις μπάντες πνευστών που συναντά κανείς στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Οι πλατείες και οι δρόμοι όπου ξεκίνησαν να παίζουν σιγά-σιγά τους οδήγησαν (κι ακόμη σκοπεύουν να τους οδηγήσουν) σε όλα τα πιθανά και απίθανα μέρη όπου μπορεί να ακουστεί η μουσική τους!

 

  • facebook

Kind of Brass consists of some old (and some recent) friends that decided to unite their (almost) brass sound following the tradition of the Central European street wind bands. The streets and city squares where they started playing soon led them to any possible place where their music could sound!

Find us on facebook